Fors meer auto's verkocht in 2010

De auto- en motorbranche heeft in 2010 bijna 9 procent meer omgezet dan een jaar eerder. De importeurs van nieuwe personenauto’s  realiseerden met ruim 19 procent de grootste omzetstijging. Dit hangt samen met een stijging van bijna een kwart meer verkopen van nieuwe personenauto’s in 2010 dan in 2009. Wel is de omzet nog steeds lager dan voor de economische crisis.

Omzet auto- en motorbranche, 2010

Omzet auto- en motorbranche, 2010

Omzetgroei voor personenautobranche

De personenautobranche kreeg in 2009 forse klappen door de economische crisis.  Na een lange periode van krimp realiseerde de branche in het tweede kwartaal van 2010 voor het eerst weer een omzetgroei. In het vierde kwartaal van 2010 was de groei opgelopen tot bijna 12 procent. Dat het economisch tij gekeerd is, is ook terug te zien in het aantal faillissementen. Het aantal failliete personenautobedrijven halveerde in 2010 ten opzichte van 2009.

In het vierde kwartaal van 2010 werden bijna 93 duizend nieuwe personenauto’s verkocht. Dat is 30 procent meer dan in hetzelfde kwartaal van 2009. De achterblijvende omzet ten opzichte van de fors gestegen verkoop van nieuwe personenauto’s hangt onder meer samen met de daling van de gemiddelde catalogusprijs. Andere activiteiten die deel uitmaken van de personenautobranche zijn onder andere handel in schadeauto’s en groothandel. Ook reparatieactiviteiten maken deel uit van deze branche.

Ontwikkeling verkopen nieuwe personenauto’s en omzet personenautobranche

Ontwikkeling verkopen nieuwe personenauto’s en omzet personenautobranche

Stijging verkoop bedrijfsvoertuigen in vierde kwartaal 2010

Ook de verkoop van nieuwe bedrijfsvoertuigen trok in de loop van 2010 weer aan. In het vierde kwartaal van 2010 zijn ruim 22 procent meer nieuwe bedrijfsvoertuigen verkocht dan een jaar eerder. Er werden vooral meer bestelauto’s verkocht. Desondanks bleef de omzet in de totale bedrijfsautobranche in het vierde kwartaal van 2010 stabiel. De bedrijfsautobranche omvat, naast de handel in bestelauto’s en andere bedrijfsvoertuigen, bijvoorbeeld ook verkopen van aanhangers en opleggers. Ook reparatieactiviteiten en groothandel maken bijvoorbeeld deel uit van deze branche.

Verkopen nieuwe bedrijfsvoertuigen en omzetontwikkeling bedrijfsautobranche

Verkopen nieuwe bedrijfsvoertuigen en omzetontwikkeling bedrijfsautobranche

Rian van Gulijk en Doreen Ewalds

Bron:
• StatLine, Motorvoertuigen; verkopen naar voertuigtype

• StatLine, Motor- en autobranche; omzetontwikkeling, SBI 2008