Nog geen herstel bouw in 2010

Terwijl de Nederlandse economie weer groeit, zit de bouw nog in het slop. In 2010 kromp de omzet van de bouw nog harder dan in 2009: 9 procent tegen ruim 4 procent. De crisis spreidde zich in 2010 uit van de bedrijven in de burgerlijke en utiliteitsbouw naar de bedrijven in de grond-, water- en wegenbouw.

Omzetontwikkeling bouwsector

Omzetontwikkeling bouwsector

Grootste omzetverlies voor burgerlijke en utiliteitsbouw

In 2010 kromp de omzet van de burgerlijke en utiliteitsbouw (bouw van woningen en bedrijfsgebouwen) met 12 procent. Dit komt door een flinke afname van de investeringen in woningen en bedrijfsgebouwen. De grootste daling deed zich voor in het eerste kwartaal van 2010, toen het omzetverlies 21,2 procent bedroeg. Met een omzetaandeel van 40 procent is de burgerlijke en utiliteitsbouw veruit de grootste branche in de bouw.

De omzet van de burgerlijke en utiliteitsbouw is sinds het eerste kwartaal van 2009 voortdurend gekrompen. De omzet over 2010 lag daardoor bijna 20 procent onder het niveau van het recordjaar 2008.

Crisis nu ook voelbaar in grond-, water- en wegenbouw

Sinds het eerste kwartaal van 2010 zijn de gevolgen van de economische crisis ook voelbaar in de grond-, water- en wegenbouw. De omzet van deze branche was ruim 7 procent lager dan in 2009. De lagere investeringen in woningen, kantoren, winkels en andere bedrijfsgebouwen hebben ook tot lagere investeringen in infrastructuur geleid. Extra geld voor stimuleringsmaatregelen van de overheid zoals voor het naar voren halen van al geplande infrastructurele werkzaamheden kon dit niet verhinderen.

Signalen over nieuw werk veelal negatief

De signalen over nieuw werk voor de bouw waren in 2010 veelal negatief. In de eerste tien maanden van 2010 lag de totale bouwsom van verleende bouwvergunningen voor de nieuwbouw van woningen en bedrijfsgebouwen 20 procent lager dan in dezelfde periode in 2009. Ook de verkoop van bestaande koopwoningen trok niet aan. Het aantal bleef hangen op het niveau van 2009 en ligt daarmee ruim 30 procent onder het aantal van 2008. De waarde van nieuwe opdrachten voor architecten steeg wel in de eerste drie kwartalen van 2010 met bijna 5 procent, maar ligt nog altijd bijna 40 procent onder het niveau van 2008.
 
Ron Duijkers

Bron: StatLine, Omzet bouwnijverheid