Inflatie iets omlaag

De inflatie kwam in februari uit op 1,9 procent. Dit is 0,1 procentpunt minder dan in januari. Dit komt vooral door de ontwikkeling van de tarieven voor telefoon- en internetdiensten. De inflatie wordt berekend uit de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

De inflatie in februari van 1,9 procent is als volgt opgebouwd. Duurdere huisvesting, water en energie en hogere vervoerskosten leverden met elk 0,5 procentpunt de grootste bijdrage. Hogere prijzen van voedingsmiddelen, dranken en tabak en bij de horeca zorgden samen voor 0,4 procentpunt van de inflatie. Uitgaven in het buitenland droegen 0,2 procentpunt bij. Andere goederen en diensten droegen niet of nauwelijks bij aan de inflatie.

Om de inflatie tussen de lidstaten van de Europese Unie (EU) te kunnen vergelijken worden geharmoniseerde prijsindices (HICP) berekend. Volgens deze methode kwam de inflatie in Nederland in februari uit op 2,0 procent. Dit is even hoog als in januari. Voor de eurozone berekende Eurostat, het Europees statistisch bureau, een inflatie van 2,4 procent in februari. Voor de Europese Centrale Bank (ECB) is de hoogte van de inflatie in de eurozone een belangrijk richtsnoer bij het bepalen van het rentepeil. Volgens de ECB heerst er prijsstabiliteit als de inflatie in de eurozone in de buurt van de 2 procent ligt.

Meer weten over inflatie? Bekijk het CBS-filmpje op Youtube.

Inflatie

inflatie

 
Meer cijfers staan op de themapagina Prijzen.