Winters weer drukt omzet detailhandel

De omzet van de detailhandel was in december bijna 1 procent hoger dan in december 2009. In november was er nog sprake van een sterke omzetgroei van bijna 5 procent. Het barre winterse weer in december drukte de loop naar de winkels. De omzetontwikkeling werd ook nog eens beïnvloed door een gunstiger samenstelling van de koopdagen. Na een globale correctie hiervoor toonde de omzet een krimp van 1 procent. De door de detailhandel verkochte artikelen waren 2 procent duurder dan een jaar eerder.

De non-foodsector, welke in november nog goede zaken deed, behaalde in december bijna 3 procent minder omzet dan een jaar eerder. Over de hele linie nam de omzet af. De winkels in woninginrichting behaalden 5 procent minder omzet. Ook kledingwinkels zagen een behoorlijke afname.

De omzet van winkels in voedings- en genotmiddelen nam wel toe, met ruim 3 procent. De gunstigere samenstelling van koopdagen speelde vooral in deze branche een grote rol. De hogere omzet valt geheel toe te schrijven aan de supermarkten. De omzet van de speciaalzaken was vrijwel gelijk aan die in december 2009.

De verkoop via internetwinkels toonde - in tegenstelling tot de traditionele winkeliers -  wel een forse groei. De omzet in deze branche was 14 procent hoger dan een jaar eerder. Het aandeel van de internetwinkels in de totale detailhandel is bescheiden maar hun omzet groeit hard.

De tankstations behaalden bijna 8 procent meer omzet. De prijzen aan de pomp waren echter meer dan 13 procent hoger dan in december 2009. De omzet van tankstations is goed voor bijna een tiende deel van de totale detailhandelsomzet.

De in dit bericht gepubliceerde cijfers zijn bijgesteld ten opzichte van het op 15 februari 2011 gepubliceerde bericht over de detailhandel in december. De cijfers zijn bijgesteld op grond van de meest recente gegevens.

Omzet detailhandel

Retail turnover

Meer cijfers staan op de themapagina Handel en Horeca.