Inflatie loopt iets verder op

De inflatie liep in januari iets verder op en kwam uit op 2,0 procent. Dit is 0,1 procentpunt meer dan in december. De inflatie wordt berekend uit de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

De lichte toename van de inflatie in januari valt toe te schrijven aan de ontwikkeling van de elektriciteitstarieven. Elektriciteit was in januari 1,7 procent duurder dan in januari 2010, terwijl de tarieven in december nog 5,2 procent lager waren dan een jaar eerder.

Duurdere huisvesting, water en energie en hogere prijzen voor vervoer zorgden in januari voor de helft van de inflatie van 2,0 procent. De prijsontwikkeling van communicatie en die van uitgaven in het buitenland droegen elk 0,2 procentpunt bij. Duurdere voedingsmiddelen, dranken en tabak en prijsstijgingen bij de horeca leverden samen een bijdrage van 0,3 procentpunt. Alleen de prijsontwikkeling van recreatie en cultuur verlaagde de inflatie in januari met 0,1 procentpunt.

Om de inflatie tussen de lidstaten van de Europese Unie (EU) te kunnen vergelijken worden geharmoniseerde prijsindices (HICP) berekend. Ook volgens deze methode kwam de inflatie in Nederland in januari uit op 2,0 procent. In december was dit nog 1,8 procent. Eurostat, het Europees statistisch bureau, berekende voor de eurozone een inflatie van 2,3 procent in januari. Dit is 0,1 procentpunt meer dan in december. De hoogte van de inflatie in de eurozone is een belangrijk richtsnoer voor de Europese Centrale Bank (ECB) bij het bepalen van het rentepeil. Volgens de ECB heerst er prijsstabiliteit als de inflatie in de eurozone in de buurt van de 2 procent ligt.

Meer weten over inflatie? Bekijk het CBS-filmpje op YouTube.

Inflatie

Inflatie

Meer cijfers staan op de themapagina Prijzen.