Duidelijk herstel conjunctuur

Het conjunctuurbeeld is eind februari duidelijk florissanter dan eind januari. Over een breed front is er sprake van een verdere verbetering. Het zwaartepunt van de indicatoren in de Conjunctuurklok ligt nog wel in de “herstelfase”. In februari presteren negen van de vijftien indicatoren onder hun langjarig gemiddelde.

Het volume van het bruto binnenlands product (bbp) was in het vierde kwartaal 2,4 procent groter dan in het vierde kwartaal van 2009. In het derde kwartaal bedroeg de economische groei nog 1,8 procent. Ten opzichte van het voorafgaande kwartaal groeide de economie in het vierde kwartaal met 0,6 procent. Hierbij is rekening gehouden met werkdag- en seizoeneffecten.

Het vertrouwen van consumenten steeg in februari voor de tweede achtereenvolgende maand. De stemming onder de zakelijke dienstverleners verbeterde ook. Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie nam daarentegen iets af.

Met 3,2 procent was de kapitaalmarktrente in januari even hoog als een maand eerder. De inflatie liep iets verder op naar 2,0 procent. De afzetprijzen van de industrie waren 11 procent hoger dan in januari 2010.

De arbeidsmarkt toont herstel. De voor seizoeneffecten gecorrigeerde werkloosheid daalde in januari verder en kwam uit op 398 duizend. Het aantal banen was in het vierde kwartaal 0,3 procent groter dan in het derde kwartaal. Het aantal uitzenduren groeide met 2 procent. Er waren in het vierde kwartaal ook iets meer vacatures dan in het derde kwartaal.

Bruto binnenlands product (bbp)

Bruto binnenlands product (bbp)

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.