26 duizend bijstandsuitkeringen meer in 2010

  • 307 duizend bijstandsuitkeringen eind 2010
  • Vooral meer jongeren in de bijstand
  • In Flevoland sterkste stijging uitkeringen aan jongeren
  • Aandeel WIJ-uitkeringen is 11 procent

In 2010 is het aantal bijstandsuitkeringen aan personen jonger dan 65 jaar met 26 duizend toegenomen. Eind 2010 werden 307 duizend bijstandsuitkeringen verstrekt. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Eind 2008 was het aantal bijstandsuitkeringen gedaald tot 259 duizend. Vanaf dat moment werden de gevolgen van de economische crisis zichtbaar in de bijstandscijfers. Het aantal uitkeringen aan alle bijstandsontvangers jonger dan 65 jaar steeg met 48 duizend. Dit komt overeen met 19 procent. De sterkste stijging in de afgelopen twee jaar deed zich voor bij de jongeren.

Ultimo 2010 werden 35 duizend bijstandsuitkeringen verstrekt aan personen jonger dan 27 jaar. Dat is 64 procent meer dan eind 2008. In alle provincies nam het aantal uitkeringen aan jongeren toe. De sterkste toename was in Flevoland, waar het aantal uitkeringen meer dan verdubbelde, gevolgd door Drenthe met een stijging van 89 procent. Het minst stegen de uitkeringen aan jongeren in Utrecht en Limburg, respectievelijk met 36 en 43 procent.

Op 1 juli 2010 zijn de jongeren in de leeftijd van 18 tot 27 jaar die nog onder de Wet werk en bijstand (WWB) vielen, overgeheveld naar de Wet investeren in jongeren (WIJ). Eind december 2010 werden in Nederland ruim 34 duizend WIJ-uitkeringen verstrekt. Dit komt overeen met 11 procent van het totaal aantal bijstandsuitkeringen aan personen jonger dan 65 jaar.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.