Minder asielzoekers in 2010

In 2010 vroegen 13,3 duizend mensen asiel aan in Nederland. Dat is een daling van 11 procent ten opzichte van 2009. De top 3 van landen waar asielzoekers vandaan komen, is ten opzichte van 2009 niet gewijzigd.

Minder Irakezen en Somaliërs

Bijna de helft van de 13,3 duizend asielzoekers in 2010 was afkomstig uit Somalië, Afghanistan en Irak. Het aantal Somalische en Irakese asielzoekers is sterk gedaald ten opzichte van 2009.

Asielzoekers naar land van herkomst

Asielzoekers naar land van herkomst

In 2009 kwamen er nog 5,9 duizend Somalische asielzoekers naar Nederland. Een jaar later waren dat er 3,4 duizend. Deze afname hangt samen met het afschaffen van de categoriale bescherming voor deze groep..Het aantal asielverzoeken van Irakezen nam af van 2,0 duizend in 2009 naar 1,4 duizend in 2010 en is daarmee terug op het niveau van 2005. Het aantal asielzoekers uit Afghanistan is juist iets toegenomen: van 1,3 duizend tot 1,4 duizend. Hun aantal neemt al een aantal jaren toe.

Asielaanvragen sinds 1985

Asielaanvragen sinds 1985

Jaren negentig: veel meer asielzoekers

Sinds 2003 schommelt het jaarlijkse aantal asielzoekers tussen 10 en 15 duizend. In de jaren negentig van de vorige eeuw waren dat er veel meer dan nu. In het piekjaar 1994 dienden 52,6 duizend mensen in Nederland een asielverzoek in, bijna viermaal zoveel als in 2010.

De hoge aantallen asielzoekers in de jaren negentig hingen onder meer samen met de oorlog in het voormalige Joegoslavië en de onrust in Afghanistan en Irak. Ook uit Somalië en Iran kwamen in deze periode veel asielzoekers.

Arno Sprangers en John de Winter

Bron: StatLine,