Meer uitzenduren

Het aantal uitzenduren is voor de derde maal op rij gestegen. In het vierde kwartaal groeide het met ruim 2 procent ten opzichte van het derde kwartaal van 2010. Het groeitempo valt wel terug. In het tweede en derde kwartaal nam het aantal uitzenduren nog met meer dan 5 en 3 procent toe. Het voor seizoeninvloeden gecorrigeerde indexcijfer van het aantal uitzenduren fase A (2005=100) kwam uit op 112,6.

De groei van het aantal uitzenduren past in het conjunctuurbeeld. De afgenomen vraag naar goederen en diensten leidde in de tweede helft van 2008 en in 2009 tot minder werk voor uitzendkrachten. In 2010 is de vraag weer aangetrokken. Volgens de conjunctuurtest zakelijke dienstverlening waren er in de uitzendbranche duidelijk meer ondernemers die een toename van de toekomstige personeelssterkte verwachtten dan ondernemers die op een afname rekenden.

Tot fase A behoren uitzendkrachten die voor de uitzendorganisatie werken op contractbasis, zonder regulier dienstverband. In fase A is het voor beide partijen, werkgever én werknemer, gemakkelijker om het dienstverband te beëindigen dan in de daaropvolgende fasen B en C.

Uitzenduren fase A

Uitzenduren fase A

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.