Krimp voorraden neemt af

De ondernemers in de industrie hielden in december 2010 bijna 1 procent minder voorraad gereed product aan dan in december 2009. De krimp was iets kleiner dan in november. De voorraden eindproduct zijn al bijna twee jaar lang onafgebroken lager dan een jaar eerder. De index van de voorraden gereed product (2005=100) kwam uit op 96,5. Dit is ruim 2 punten lager dan in november.

Voorraad gereed product industrie (volume)

Voorraad gereed product industrie (volume)

Voorraden wat te groot

Een eerste indicatie over het verdere verloop van de voorraad gereed product kan ontleend worden aan de Conjunctuurtest Industrie. Hierin wordt aan de ondernemers gevraagd of ze hun voorraad eindproduct als te groot (negatief), normaal of te klein (positief) beoordelen, gelet op de verwachte afzetontwikkelingen. Deze cijfers zijn twee maanden eerder beschikbaar dan de voorraadindex.

Het oordeel van de ondernemers over de voorraden is in februari omgeslagen. Het aantal ondernemers dat de voorraden te groot vond overtrof het aantal ondernemers dat de voorraden als te klein beschouwde. In januari was dit juist andersom.

Oordeel voorraad gereed product

Oordeel voorraad gereed product

Meer cijfers staan op de themapagina Industrie en energie.