Hogere consumptie dankzij gasverbruik

Huishoudens hebben in december 1,0 procent meer besteed aan goederen en diensten dan in december 2009. Deze groei valt vooral toe te schrijven aan een hoger gasverbruik. Door het extreem koude weer werd er circa 20 procent meer gas verstookt. De consumptiecijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen en veranderingen in de samenstelling van koopdagen.

De bestedingen aan goederen waren 1,0 procent hoger dan een jaar eerder. Het barre winterse weer zorgde enerzijds voor een hoger gasverbruik, maar drukte ook de loop naar de winkels. December is voor de detailhandel wel de belangrijkste maand van het jaar. Consumenten gaven 1,9 procent minder uit aan duurzame goederen. Vooral de bestedingen aan kleding en woninginrichting waren veel lager. Aan auto’s werd nog wel meer besteed. De consumptie van voedings- en genotmiddelen nam toe met 0,4 procent. Aan diensten werd 0,9 procent meer besteed.

De ontwikkeling van de consumptieve bestedingen loopt in de pas met de ontwikkeling van de indicatoren in de consumptieradar. Daarin is te zien dat de omstandigheden voor de consumptie in de loop van 2010 geleidelijk zijn verbeterd.

De consumptie door huishoudens droeg in 2010 maar in beperkte mate bij aan het economisch herstel. Meer informatie hierover staat in het artikel "Uitvoer in 2010 aanjager van de economie".

Binnenlandse consumptie door huishoudens (koopdaggecorrigeerd volume)

Binnenlandse consumptie door huishoudens (koopdaggecorrigeerd volume)

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.