Europeanen optimistischer over werkloosheid

De Nederlandse consument is begin 2011 positiever dan een jaar eerder. Dat geldt echter niet voor alle Europeanen. In de helft van de landen waren de consumenten positiever dan een jaar eerder, in de andere helft juist negatiever. Wel is in bijna alle landen het aantal consumenten dat een toename van de werkloosheid verwacht veel kleiner dan een jaar eerder.

Consumentenvertrouwen, mutatie januari 2011-januari 2010

Consumentenvertrouwen, mutatie januari 2011-januari 2010

Stemming loopt binnen Europa sterk uiteen

De verschillen in het consumentenvertrouwen tussen de Europese landen zijn groter geworden. In Duitsland verbeterde het vertrouwen het sterkst. Ook in de Baltische staten en Hongarije nam het vertrouwen fors toe. Daartegenover toonden vooral Griekenland, Portugal en het Verenigd Koninkrijk een verslechtering van het vertrouwen.

Voor de hele EU veranderde het consumentenvertrouwen niet. In Nederland verbeterde de stemmingsindicator met 5 punten. Daarmee stond Nederland bijna onderaan in het rijtje van de landen dat een verbetering zag.

Consumenten duidelijk optimistischer over de toekomstige werkloosheid

De verbetering van het consumentenvertrouwen komt in Nederland door een optimistischere kijk op de werkloosheid. Het aantal mensen dat een toename van de werkloosheid verwacht, is duidelijk kleiner dan een jaar geleden.  Ook in de rest van Europa denken mensen positiever over de werkloosheid. Niettemin zijn er in januari 2011 nog altijd meer Europeanen die denken dat de werkloosheid gaat toenemen, dan Europeanen die denken dat de werkloosheid gaat afnemen.

In nagenoeg elk land van Europa is de werkloosheidsverwachting verbeterd, in Duitsland nog het meest. Alleen in Spanje, Portugal, Verenigd Koninkrijk en Griekenland waren de inwoners negatiever over de werkloosheid. Dit beeld is terug te zien in de feitelijke ontwikkeling van de werkloosheid in de diverse landen. Deze nam in de loop van 2010 af in onder meer Duitsland, België en Nederland. In Spanje, Portugal en Griekenland liep de werkloosheid juist verder op en in het Verenigd Koninkrijk bleef de werkloosheid hoog.

Werkloosheidsverwachting, mutatie januari 2011-januari 2010

Werkloosheidsverwachting, mutatie januari 2011 - januari 2010

Sidney Vergouw

Bron: Economische indicatoren Europese Unie (selecteer de indicator consumentenvertrouwen of werkloosheid in het rolmenu)