Winters weer drukt omzet detailhandel

De omzet van de detailhandel was in december bijna 1 procent hoger dan in december 2009. In november was er nog sprake van een sterke omzetgroei van bijna 5 procent. Het barre winterse weer in december drukte de loop naar de winkels. De omzetontwikkeling werd ook nog eens beïnvloed door een gunstiger samenstelling van de koopdagen. Na een globale correctie hiervoor toonde de omzet een krimp van 1 procent. De door de detailhandel verkochte artikelen waren 2 procent duurder dan een jaar eerder.

De non-foodsector, welke in november nog goede zaken deed, behaalde in december bijna 3 procent minder omzet dan een jaar eerder. Over de hele linie nam de omzet af. De winkels in woninginrichting behaalden 5 procent minder omzet. Ook kledingwinkels zagen een behoorlijke afname.

De omzet van winkels in voedings- en genotmiddelen nam wel toe, met ruim 3 procent. De gunstigere samenstelling van koopdagen speelde vooral in deze branche een grote rol. De supermarkten zagen de omzet met 4 procent toenemen en de speciaalzaken behaalden 1 procent meer omzet.

De verkoop via internetwinkels toonde - in tegenstelling tot de traditionele winkeliers -  wel een forse groei. De omzet in deze branche was 13 procent hoger dan een jaar eerder. Het aandeel van de internetwinkels in de totale detailhandel is bescheiden maar hun omzet groeit hard.

De tankstations behaalden ruim 6 procent meer omzet. De omzet van tankstations is goed voor bijna een tiende deel van de totale detailhandelsomzet.

Omzet detailhandel

Omzet detailhandel

Meer cijfers staan op de themapagina Handel en Horeca.