Werkgelegenheid herstelt verder

In het vierde kwartaal van 2010 was het aantal banen van werknemers 25 duizend hoger dan in het vierde kwartaal van 2009. Na anderhalf jaar van banenkrimp was er weer een toename vergeleken met een jaar eerder.

Er waren in het vierde kwartaal in totaal bijna 7,9 miljoen banen van werknemers in ons land. Dit zijn zowel voltijd- als deeltijdbanen. Omgerekend naar voltijdbanen kwam het aantal banen uit op 5,9 miljoen. Dit is iets hoger dan een jaar eerder.

Het aantal banen kent een duidelijk seizoenpatroon. Hiermee rekening houdend was het aantal banen in het vierde kwartaal 0,3 procent hoger dan in het derde kwartaal. Ten opzichte van een kwartaal eerder groeide de werkgelegenheid voor de derde maal op rij. Er komen vooral banen bij in de zorg en bij de uitzendbureaus.

Banengroei en economische groei

Banengroei en economische groei

Meer cijfers staan op de themapagina Arbeid en sociale zekerheid.