Verder herstel Nederlandse economie in vierde kwartaal 2010

  • 2,4 procent groei in vierde kwartaal
  • Kwartaal op kwartaal 0,6 procent groei
  • Sterke groei export, bescheiden groei consumptie huishoudens
  • Investeringen voor het eerst in twee jaar weer hoger
  • 25 duizend banen meer
  • Economie groeit 1,7 procent in 2010

Volgens de eerste, voorlopige raming van het CBS is de Nederlandse economie in het vierde kwartaal van 2010 met 2,4 procent gegroeid ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Daarmee kwam de economische groei voor 2010 uit op 1,7 procent. In vergelijking met het derde kwartaal groeide de economie met 0,6 procent. Deze kwartaalgroei komt overeen met het gemiddelde van de vijf voorgaande kwartalen. Het aantal banen van werknemers was 25 duizend hoger dan een jaar eerder. 

Aanhoudend krachtige groei uitvoer

In het vierde kwartaal van 2010 was het volume van de uitvoer van goederen en diensten 11,3 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2009. Dat is in lijn met de groei in de voorgaande kwartalen. De wederuitvoer groeide sneller dan de uitvoer van Nederlands product. De invoer van goederen en diensten steeg met 10,7 procent en nam dus een fractie minder toe dan de uitvoer.

Bescheiden toename consumptie huishoudens

Huishoudens hebben in het vierde kwartaal 1,5 procent meer besteed dan een jaar eerder. Dat is grotendeels te danken aan fors hogere aankopen van personenauto’s en een gestegen aardgasverbruik vanwege de vroege winter. De bestedingen aan kleding en consumentenelektronica en de uitgaven in de horeca namen niet of zeer beperkt toe. Aan woninginrichting werd aanzienlijk minder besteed.

Het volume van de overheidsconsumptie was in het vierde kwartaal 1,2 procent hoger dan een jaar eerder. Vooral de reële uitgaven voor de zorg, maar ook die voor het onderwijs, namen toe.

Voor het eerst sinds twee jaar weer licht hogere investeringen

In het vierde kwartaal is 0,5 procent meer geïnvesteerd dan een jaar eerder. Deze geringe groei komt na acht kwartalen op rij van soms forse krimp. De omslag komt voor rekening van hogere investeringen in vrachtauto’s. Net als in de direct voorafgaande kwartalen werd aanzienlijk meer geïnvesteerd in machines en in computers. De investeringen in woningen, bedrijfsgebouwen en infrastructuur zijn nog steeds flink lager dan een jaar eerder.

Flinke groei industrie, handel en transport, krimp bouw houdt aan

Gedragen door de export was de industriële productie 6 procent hoger dan een jaar eerder. Vooral de metaalproductie nam sterk toe. In het kielzog van de toegenomen industriële productie groeiden handel en transport met respectievelijk 6 en 5procent. Bij de zakelijke dienstverleners noteerde de uitzendbranche een stevige groei.

De krimp in de bouw hield aan, maar was ondanks de vroeg ingevallen winter minder dan in de voorgaande kwartalen. In het vierde kwartaal lag de productie 6 procent lager dan een jaar eerder.

Aanhoudende, maar bescheiden banengroei

In het vierde kwartaal van 2010 waren er 25 duizend banen van werknemers meer dan in hetzelfde kwartaal van 2009. Deze stijging met 0,3 procent is de eerste positieve jaarmutatie na zes kwartalen van krimp. Kwartaal op kwartaal was de omslag naar banengroei al eerder zichtbaar. Na correctie voor seizoeninvloeden is het aantal banen in het vierde kwartaal 0,3 rocent hoger dan in het derde kwartaal van 2010. Dit is het derde kwartaal op rij met meer banen voor werknemers. De groei zit vooral in de zorg en bij de uitzendbanen.

Economie groeit 1,7 procent in 2010

Met de cijfers over het vierde kwartaal is de groei van de economie over heel 2010 uitgekomen op 1,7 procent. Hiermee is een deel van de historisch grote krimp van 3,9 procent in 2009 goedgemaakt.

Minieme bijstelling voorgaande kwartalen

De economische groei van de eerste drie kwartalen van 2010 is opnieuw tegen het licht gehouden. Dit heeft voor het eerste en derde kwartaal geleid tot een bijstelling van de economische groei ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder, met 0,1 procent neerwaarts. De groei in het tweede kwartaal is met 2,2 procent ongewijzigd. Door het positieve vierde kwartaal is onder meer de kwartaal-op-kwartaalgroei voor het derde kwartaal omhoog getrokken van -0,1 naar 0,1 procent.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.