Wegonderhoud

Tot onderhoud en aanleg van wegen worden de volgende kosten gerekend: de aanleg, het beheer en onderhoud van provinciale wegen en verkeersonderzoek. Het gaat onder meer om bruggen, kruispunten, tunnels, viaducten, parkeerplaatsen, parkeerstroken, bermen, vangrails, drainagewerken, fietspaden, trottoirs, vluchtheuvels, wegmarkering, weg- en straatverlichting, verkeersborden, verkeerslichten, beplantingen, maatregelen ter bestrijding geluidhinder en gladheidbestrijding.