Provincies begroten 1,2 miljard euro voor wegen

© ANP

In 2011 geven de provincies 1,2 miljard euro uit aan onderhoud en aanleg van wegen. Dat is ruim anderhalf keer zoveel als in 2005.

Gescheiden rijbanen, hogere prijzen

De hogere uitgaven aan wegaanleg en -onderhoud zijn toe te schrijven aan de aanleg van gescheiden rijbanen en van ongelijkvloerse kruisingen. De kostprijs voor aanleg en onderhoud van wegen, bruggen en viaducten is ten opzichte van 2005 met ongeveer 30 procent toegenomen. De totale lengte van wegen die door provincies wordt beheerd is in de afgelopen jaren nauwelijks gewijzigd.

Hoogste uitgaven per inwoner  in Zeeland

In Gelderland wordt meer dan 209 miljoen euro besteed aan wegonderhoud, in Friesland wordt nog geen 36 miljoen euro uitgegeven aan wegen.
De provinciale uitgaven voor wegonderhoud zijn gemiddeld 74 euro per inwoner. In Zeeland zijn deze uitgaven het hoogst (180 euro), in Noord-Holland het laagst (52 euro). De hoge kosten per inwoner in Zeeland hebben zeer waarschijnlijk te maken met het relatief dichte wegennetwerk en de relatief geringe bevolkingsdichtheid.

Provinciale lasten voor wegen, 2011

Provinciale lasten voor wegen, 2011

Provinciale wegen, 2011

Provinciale wegen, 2011

Hoogste uitgaven per kilometer in Noord-Brabant

De kosten per kilometer weg verschillen sterk tussen de provincies. Friesland besteedt 53 duizend euro per kilometer weg, Zuid-Holland 277 duizend euro en in Noord-Brabant zelfs 302 duizend euro. De uitgaven zijn sterk afhankelijk van het beleid van de provincie en hangen af van de maatregelen die de provincies nemen om de veiligheid te verbeteren, de wegbreedte aan te passen, maar ook van het soort weg (enkel- of meerbaanswegen, aanliggende of losliggende fietspaden) en van de soort ondergrond (stevige zandgrond of slappe veengrond). Zuid-Holland investeert bijvoorbeeld fors in wegen om de bereikbaarheid te verbeteren van Leiden (N206), Alphen aan de Rijn en Gouda (N207) en Zoetermeer (N209).

Provinciale lasten per kilometer, 2011

Provinciale lasten per kilometer, 2011

Bert Bunschoten

Bronnen: