Bedrijfsinvesteringen iets lager in december

Het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa was in december 2,1 procent kleiner dan een jaar eerder. De krimp volgt na een kleine groei in oktober en november. Lagere investeringen in de bouwsector in december droegen bij aan de krimp. Het barre winterse weer in december zal hierbij een rol gespeeld hebben.

Bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa

Bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa

Volgens de investeringsradar van februari 2011 zijn de omstandigheden die van invloed zijn op de investeringen overwegend gunstiger dan een maand eerder.

Meer cijfers staan op de themapagina Bedrijven