Industrie zet 15 procent meer om

De ondernemers in de industrie behaalden in december 15 procent meer omzet dan in december 2009. Deze toename is iets kleiner dan in november, toen de omzetgroei 16 procent bedroeg.

December had in 2010 een ander werkdag-  en vakantiepatroon dan in 2009. Het positieve effect hiervan op de omzetontwikkeling wordt geraamd op ongeveer anderhalf procent. De door de industrie verkochte producten waren bijna 11 procent duurder dan een jaar eerder.

Met 24 procent nam de omzet bij de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie het meest toe. Deze omzetgroei was echter bijna geheel toe te schrijven aan hogere prijzen. De ondernemers in de basismetaal- en metaalproductenindustrie (+20 procent), de transportmiddelenindustrie (+19 procent) en de elektrotechnische- en machine-industrie (+18 procent) realiseerden fors hogere omzetten, die ver uitgingen boven de prijsontwikkeling. De omzet van de de voedings- en genotmiddelenindustrie lag weliswaar 7 procent boven het niveau van december 2009, maar 2 procent onder de prijsontwikkeling.

De omzet op de exportmarkt was in december 25 procent hoger dan een jaar eerder. Op de binnenlandse markt was de toename een stuk minder groot. Hier werd 4 procent meer omzet gerealiseerd.

Omzet industrie

Omzet industrie

Meer cijfers staan op de themapagina Industrie en energie.