Trends in gebruik gezondheidszorgvoorzieningen

Van 1981-1996 is in de continue Gezondheidsenquete en daarna in het Permanent Onderzoek Leefsituatie van het CBS jaarlijks het gebruik van een aantal geneeskundige voorzieningen onderzocht. Deze jaarlijkse uitkomsten zijn gebruikt om trendmatige ontwikkelingen te analyseren. Dit betekent dat deze geanalyseerde waarden niet per sé hoeven overeen te stemmen met de jaarlijkse uitkomsten die in StatLine gepubliceerd zijn.