Krimp voorraden industrie houdt aan

De ondernemers in de industrie hielden in november bijna 2 procent minder voorraad gereed product aan dan in november 2009. De krimp was nagenoeg hetzelfde als in oktober. De voorraden eindproduct zijn al bijna twee jaar lang onafgebroken lager dan een jaar eerder. De index van de voorraden gereed product (2005=100) kwam in november uit op 98,6. Dit is ruim 1 punt hoger dan in oktober.

Voorraad gereed product industrie (volume)

Voorraad gereed product industrie (volume)

Tevredenheid over voorraden verder verbeterd

Een eerste indicatie over het verdere verloop van de voorraad gereed product kan ontleend worden aan de Conjunctuurtest Industrie. Hierin wordt aan de ondernemers gevraagd of ze hun voorraad eindproduct als te groot (negatief), normaal of te klein (positief) beoordelen, gelet op de verwachte afzetontwikkelingen. Deze cijfers zijn twee maanden eerder beschikbaar dan de voorraadindex.

In januari 2011 oordeelden de ondernemers nog wat positiever over de voorraden dan in december. Het aantal ondernemers dat de voorraden te klein vond was groter dan het aantal ondernemers dat de voorraden als te groot beschouwde.

Oordeel voorraad gereed product

Oordeel voorraad gereed product

Meer cijfers staan op de themapagina Industrie en energie.