Prestatiebeurs

Bij een prestatiebeurs is de studiefinanciering in eerste instantie een lening. Als de student zijn studie binnen tien jaar met succes afrondt, wordt de prestatiebeurs omgezet in een gift. De basisbeurs, de aanvullende beurs (na het eerste jaar: het eerste jaar is altijd een gift) en de OV-studentenkaart worden verstrekt in de vorm van een prestatiebeurs. Naast de prestatiebeurs kan ook nog geleend worden bij de Informatie Beheergroep.

In het hoger onderwijs geldt de prestatiebeurs sinds collegejaar 1996/’97 en in het mbo-bol sinds schooljaar 2005/’06. Het regime van de prestatiebeurs geldt vanaf die jaren alleen voor de nieuwe studenten. Dit betekent dat de financiële effecten ervan sinds het invoeringsjaar steeds meer zichtbaar worden, omdat de uitkomsten betrekking hebben op een steeds groter deel van de studenten. De groep waarvoor het oude regime nog geldt in 2009 is heel erg klein.