Consument heeft meer vertrouwen

De stemming onder consumenten verbeterde in januari flink. Dit kwam door een sterke toename van het vertrouwen in het economisch klimaat. De indicator van het consumentenvertrouwen steeg met 6 punten en kwam uit op -8. De terugval in december 2010 is hiermee vrijwel tenietgedaan.

Samenstelling Consumentenvertrouwen

Samenstelling Consumentenvertrouwen

Consumenten hebben vooral meer vertrouwen in de nabije toekomst. Hun oordeel over de economische situatie in de komende 12 maanden verbeterde met 22 punten, naar +14. Ook het oordeel over de economie in het afgelopen jaar verbeterde fors. De deelindicator economisch klimaat klom daardoor met 15 punten, naar -3. Grote stemmingswisselingen komen bij het oordeel over de economie vaker voor. In december was er nog een verslechtering met 12 punten.

De koopbereidheid was in januari bijna even laag als in december. Deze deelindicator van het vertrouwen steeg 1 punt en kwam uit op -11. Hoewel de consumenten minder negatief waren over hun eigen financiën, vonden ze de tijd wel minder gunstig voor het doen van grote aankopen.

De consumenten zijn ook positiever over de arbeidsmarkt. In januari verwachtte een op de drie dat de werkloosheid in de komende 12 maanden zal dalen, tegen een op de vijf in december. Zo positief is de werkloosheidsverwachting in drie jaar niet geweest. Uit de nieuwste cijfers over de werkloosheid blijkt dat deze in december 2010 verder is teruggelopen.

Meer weten over consumentenvertrouwen? Bekijk het CBS filmpje op YouTube.

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.