CO2-emissiehandel

Bedrijven met veel CO2-emissies in Nederland zijn verplicht mee te doen aan het Europese systeem van CO2-emissiehandel (Emission Trading System, ETS). Daarnaast zijn er ook bedrijven met substantiële emissies die op eigen verzoek hieraan meedoen. Deze twee categorieën bedrijven zijn de zogenaamde ‘operators’. De deelnemende bedrijven krijgen jaarlijks een hoeveelheid emissierechten uitgedeeld. Als ze meer CO2 uitstoten dan dat ze emissierechten toebedeeld hebben gekregen, dan moeten ze rechten bijkopen van andere partijen in Nederland of in het buitenland. Stoten ze minder uit, dan kunnen ze de rechten verkopen aan andere partijen of opsparen.

Naast de ‘operators’ zijn er ook handelaren (‘persons’) die aan de CO2-emissiehandel mee doen. Dit zijn bedrijven, instellingen of personen die niet verplicht zijn om aan de CO2-emissiehandel mee te doen, maar zelf willen handelen in emissierechten.