Sociale netwerken

Het CBS verzamelt gegevens over het ICT-gebruik van huishoudens en personen. In de vragenlijst is gevraagd of ondervraagden de volgende activiteiten ondernamen: (meerdere antwoorden waren daarbij mogelijk)

  • Berichten plaatsen op een chat site, nieuwsgroep of online discussieforum,
  • Instant messaging, dus direct tekstberichtjes uitwisselen met anderen,
  • Weblogs lezen of blogs lezen
  • Bijhouden van een eigen weblog of blog

Al deze genoemde activiteiten maken deel uit van het “Sociaal netwerken”. Een sociaal netwerk is een website die van gebruikers, na aanmelding enige persoonlijke gegevens vraagt (het zogenaamd profiel) en deze gebruikers onderling koppelt zodat deelnemers over diverse interessegebieden kunnen communiceren.Voorbeelden zijn:  Hyves, Twitter, Facebook, LinkedIn en Youtube.

Ten behoeve van vergelijkbaarheid met landen binnen de Europese Unie is de steekproef onder 12- tot 75-jarigen teruggebracht tot een onder 16- tot 75-jarigen.

Terug naar artikel