Koopkracht

De hier gepresenteerde cijfers over koopkracht zijn gebaseerd op een koppeling van inkomens uit fiscale registers aan de Enquête Beroepsbevolking. Deze koppeling maakt het mogelijk de jaar-op-jaar koopkrachtveranderingen van specifieke sociaaleconomische groepen (zoals veel voorkomende beroepen) te berekenen. Bij deze cijfers gaat het om mediane koopkrachtmutaties. De verschillen tussen 2008 en 2009 worden dus niet veroorzaakt door het gebruik van het minder robuuste gemiddelde.

Een verandering van de koopkracht hangt niet alleen samen met loon- en prijsontwikkelingen, maar bijvoorbeeld ook met de werkduur en met veranderingen in de samenstelling van het huishouden.