Bedrijfstak onderwijs

De uitkomst in de bedrijfstak onderwijs is nog niet beschikbaar. In deze bedrijfstak is de looptijd van de meeste cao’s inmiddels verstreken en wordt nog onderhandeld over nieuwe cao’s.