Veel incidenten ICT-beveiliging bij bedrijven

Nederlandse bedrijven komen relatief veel incidenten tegen bij de ICT-beveiliging. Het gaat hier over de uitval van ICT-diensten, aanvallen van buitenaf, vernietiging van data door virussen en onthulling van vertrouwelijke data door inbraak, pharming of phishing. In 2009 had 25 procent van de grote bedrijven (250 en meer werkzame personen) in de EU hier last van. Dat was in Nederland met 43 procent ruim hoger.

Veel incidenten vergeleken met omringende landen

Ook vergeleken met de ons omringende landen is het aandeel bedrijven met ICT-beveiligingsincidenten hoog. In Duitsland was het 22 procent, in België 24 procent en in het Verenigd Koninkrijk slechts 10 procent. Nederland behoort met Denemarken en Noorwegen tot de landen met de meeste ICT-beveiligingsincidenten. De Europese koploper is Finland, met 47 procent. De landen met naar verhouding veel van deze incidenten kenmerken zich vaak door relatief veel en geavanceerd ICT-gebruik. Een gevolg hiervan is dat het risico van incidenten ook groter is.

Grote bedrijven met ICT-beveiligingsincidenten, 2009

Grote bedrijven met ICT-beveiligingsincidenten, 2009

Ook MKB boven EU-gemiddelde

In 2009 heeft 30 procent van de middelgrote bedrijven (50-249 werkzame personen) in Nederland ICT-beveiligingsincidenten gehad, tegen 20 procent in de EU. Bij de kleine bedrijven (10-49 werkzame personen) was dit 20 procent in Nederland en 14 procent in de EU. Culturele verschillen tussen de landen kunnen wellicht ook van invloed zijn op de bereidheid van bedrijven om over dit type incidenten te rapporteren.

Onthulling vertrouwelijke informatie via inbraak, pharming of phishing relatief hoog

Bij 6 procent van de grote Nederlandse bedrijven is in 2009 vertrouwelijke informatie buit gemaakt door een inbraak op het ICT-netwerk of door pharming of phishing. Het EU-gemiddelde is 1 procent. Ook wat dit betreft scoort Nederland dus hoog.

Grote bedrijven met onthulling vertrouwelijke data door inbraak, pharming of phishing, 2009

Grote bedrijven met onthulling vertrouwelijke data door inbraak, pharming of phishing, 2009

Vincent van Straalen