Detailhandel zet iets minder om

De ondernemers in de detailhandel boekten in oktober bijna 2 procent minder omzet dan een jaar eerder. De samenstelling van de koopdagen was in deze maand ongunstiger dan in oktober 2009. Het negatieve effect hiervan op de omzetontwikkeling wordt geraamd op bijna 3 procent. De door de detailhandel verkochte artikelen waren ruim 1 procent duurder.

De non-foodsector behaalde bijna 4 procent minder omzet dan een jaar eerder. Alleen bij winkels in huishoudelijke artikelen werd een omzetgroei gerealiseerd. Winkels in consumenten elektronica zagen een gelijke omzet ten opzichte van een jaar eerder. De overige winkels in non-foodartikelen zagen hun omzet afnemen, waarbij kledingswinkels en woninginrichting de grootste afname noteerden.

De omzet van winkels in voedings- en genotmiddelen daalde met 1 procent. De ongunstigere samenstelling van koopdagen speelde vooral in deze branche een grote rol. De supermarkten zagen de omzet met bijna 1 procent afnemen, de speciaalzaken behaalden 4 procent minder omzet.

De verkoop via internetwinkels toonde in oktober de hoogste groei binnen de detailhandel. De omzet in deze branche was ruim 10 procent hoger dan een jaar eerder. Internetwinkels behaalden gedurende heel 2010 al hogere groeicijfers dan de traditionele winkeliers.

De tankstations behaalden bijna 4 procent meer omzet. De omzet van tankstations is goed voor bijna een tiende deel van de totale detailhandelsomzet.

De in dit bericht gepubliceerde cijfers zijn bijgesteld ten opzichte van het op 16 december 2010 gepubliceerde bericht over de detailhandel in oktober. De cijfers zijn bijgesteld op grond van de meest recente gegevens.

Omzet detailhandel

Omzet detailhandel

Meer cijfers staan op de themapagina Handel en Horeca.