Zakelijke dienstverleners minder positief

Het aantal ondernemers in de zakelijke dienstverlening dat verwacht dat de omzet in de komende drie maanden zal toenemen was in december groter dan het aantal dat een afname voorzag. Het saldo kwam uit op +14. Dit is 15 punten lager dan in november. In de laatste maanden van het jaar loopt het optimisme van de ondernemers over de verwachte omzet doorgaans terug. Dit is ook in 2010 het geval.

Het aantal ondernemers dat een afname van de toekomstige werkgelegenheid verwacht was in december een fractie groter dan het aantal dat op een toename rekent. Ook in november hielden beide groepen elkaar vrijwel in evenwicht. Ook het oordeel van de zakelijke dienstverleners over het economisch klimaat verschilde in december weinig van dat in november.

In de uitzendbranche bleef de stemming opperbest. De ondernemers waren zeer optimistisch over de verwachte omzet in de komende drie maanden, de toekomstige personeelsomvang en de prijzen in hun branche. Bovendien oordeelden ze uiterst positief over het economisch klimaat. Architecten en ingenieursbureaus waren in december het meest pessimistisch. Zij waren vooral somber over het economisch klimaat en over de verwachte personeelssterkte in hun branche.

Bij de ontwikkelingen en verwachtingen in de zakelijke dienstverlening kunnen seizoeneffecten een rol spelen. Vanwege de beperkte lengte van de reeksen wordt hier nog niet voor gecorrigeerd.

Verwachte omzet zakelijke dienstverlening

Verwachte omzet zakelijke dienstverlening

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.