Krimp voorraden industrie neemt af

De ondernemers in de industrie hielden in oktober ruim 2 procent minder voorraad gereed product aan dan in oktober 2009. De krimp was kleiner dan die in alle voorgaande maanden in 2010. De voorraden eindproduct zijn al ruim anderhalf jaar lang onafgebroken lager dan een jaar eerder. De index van de voorraden gereed product (2005=100) kwam in oktober uit op 97,3. Dit is 1,7 punt hoger dan in september.

Voorraad gereed product industrie (volume)

Voorraad gereed product industrie (volume)

Tevredenheid over voorraden verbeterd

Een eerste indicatie over het verdere verloop van de voorraad gereed product kan ontleend worden aan de Conjunctuurtest Industrie. Hierin wordt aan de ondernemers gevraagd of ze hun voorraad eindproduct als te groot (negatief), normaal of te klein (positief) beoordelen, gelet op de verwachte afzetontwikkelingen. Deze cijfers zijn twee maanden eerder beschikbaar dan de voorraadindex.

In december was het aantal ondernemers dat de voorraden te klein vond een fractie groter dan het aantal ondernemers dat de voorraden als te groot beschouwde. Dit is een verbetering ten opzichte van het oordeel in november, toen er per saldo juist iets meer ondernemers waren die de voorraden als te groot beoordeelden.

Oordeel voorraad gereed product

Oordeel voorraad gereed product

Meer cijfers staan op de themapagina Industrie en energie.