Deelnemers

Een pensioenfonds heeft actieve en niet-actieve deelnemers. De actieve deelnemers dragen premie af aan het fonds. De niet-actieve deelnemers dragen geen premie af, maar kunnen wel aanspraak maken op een pensioenuitkering. Dit kunnen gepensioneerden zijn of nabestaanden van overleden deelnemers, maar ook oud-deelnemers die vanwege verlof geen premie afdragen of die nu actief zijn bij een ander pensioenfonds. Deze oud-deelnemers worden ook wel ‘slapers’ genoemd.