Arbeidsgerelateerd pensioen

Pensioen dat wordt opgebouwd in het kader van een arbeidsrelatie. Dit pensioen wordt opgebouwd door de werknemer samen met de werkgever.