Tweede raming derde kwartaal 2010: economie groeit 1,9 procent

De Nederlandse economie is in het derde kwartaal van 2010 met 1,9 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Deze tweede raming van de economische groei komt 0,1 procentpunt hoger uit dan de eerste raming van 12 november. Aan de productiekant is vooral de groei van de industrie en de zakelijke dienstverlening hoger ten opzichte van de eerste raming. De raming voor de bouwnijverheid is echter iets verlaagd. Aan de bestedingenkant is het handelssaldo goederen en diensten hoger uitgekomen. De krimp van de investeringen is iets groter geworden.

Kwartaal-op-kwartaalontwikkeling 0,0 procent

De Nederlandse economie groeide in het derde kwartaal niet  (0,0 procent) ten opzichte van een kwartaal eerder. Hierbij is rekening gehouden met werkdag- en seizoenseffecten. Deze kwartaal-op-kwartaalontwikkeling is 0,1 procentpunt groter dan bij de eerste raming.