Na mbo-diploma niet meteen van school

Ongeveer de helft van de mbo‘ers leerde na het behalen van een diploma in 2008/’09 het volgend schooljaar nog verder op het mbo, meestal een niveau hoger. De niet-westers allochtone deelnemers deden dit meer dan de autochtone deelnemers.

Helft na mbo-diploma niveau 2 door voor hoger niveau

Van deelnemers met een diploma van de assistentopleiding of de basisberoepsopleiding, de mbo-niveaus 1 en 2, ging iets meer dan de helft verder leren. De meesten deden dat een niveau hoger in het mbo. Met een mbo-diploma op niveau 2 is de startkwalificatie bereikt, maar dit betekent dus voor velen niet dat ze met studeren stoppen.

Mannen stroomden vanuit niveau 1 en 2 ongeveer net zo vaak door als vrouwen. Het aandeel niet-westerse allochtonen dat doorleerde in het mbo was echter met 60 procent duidelijk hoger dan bij autochtone deelnemers. Van deze laatste groep studeerde minder dan de helft na niveau 1 of 2 nog door in het mbo.

Doorstroom vanuit mbo-diploma niveau 1 of 2, naar gelijk of hoger niveau, 2008/’09 – 2009/’10*

Doorstroom vanuit mbo-diploma niveau 1 of 2, naar gelijk of hoger niveau, 2008/’09 – 2009/’10*

Ook na diploma op niveau 3 of 4 doorstuderen

Na een diploma te hebben gehaald op mbo niveau 3, studeerde ruim een derde nog verder. Meestal op een niveau hoger, maar een andere opleiding op hetzelfde niveau gebeurde ook. Van de mbo’ers die een diploma haalden op niveau 4, koos 40 procent voor het hbo.

Ook vanuit niveau 3 en 4 studeerde meer dan de helft van de niet-westerse allochtonen met een diploma door. Het merendeel gaat na niveau 4 naar het hbo, duidelijk meer dan bij de autochtone deelnemers.

Doorstroom vanuit mbo-diploma niveau 3 of 4, naar gelijk of hoger niveau, 2008/’09 – 2009/10*

Doorstroom vanuit mbo-diploma niveau 3 of 4, naar gelijk of hoger niveau, 2008/’09 – 2009/10*

Mannen vaker door naar hbo

Mannen studeerden vaker dan vrouwen door na het behalen van een diploma op mbo niveau 3 of 4.  Ongeveer een derde van de vrouwelijke deelnemers studeerde verder na niveau 3, en 42 procent na niveau 4. Bij de mannen ging het om respectievelijk 41 en 47 procent. Mannen met een mbo-diploma op niveau 4 maakten daarbij vaker de overstap naar het hbo dan vrouwen.

Hilde Keuning – van Oirschot

Bron: StatLine,