Periode-levensverwachting

De periode-levensverwachting geeft aan hoelang iemand gemiddeld zou leven als de leeftijdsspecifieke sterfterisico’s van een bepaald jaar gedurende zijn of haar hele leven zouden gelden. Omdat dit in werkelijkheid voor niemand zo zal zijn, is de periode-levensverwachting geen schatting van de te verwachten levensduur (al doet de naam anders vermoeden). De periode-levensverwachting geeft een samenvattend beeld van de sterfterisico’s in een kalenderjaar. Deze levensverwachting kan worden berekend tot het laatste prognosejaar (2060).