Welvaartsniveau

Het gaat hier om het voor prijsverschillen gecorrigeerde bruto binnenlands product. Vaak wordt dit gebruikt als indicator voor het welvaartsniveau van een land.