Nederland een van de welvarendste landen binnen de EU

In 2009 had Nederland het op een na hoogste welvaartsniveau binnen de EU. Het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp) per inwoner lag ruim 31 procent boven het EU-gemiddelde. Alleen in Luxemburg was het bbp per inwoner nog hoger. Dit komt door het grote aantal personen dat werkt in Luxemburg, maar daar niet woont.

Was Ierland in 2007 nog welvarender dan Nederland, in 2009 zakte het land door de economische crisis naar de derde plaats. Binnen Europa zijn alleen Noorwegen en Zwitserland, beide geen EU-landen, welvarender.

Volume-index van het bbp per hoofd van de bevolking, 2009

Volume-index van het bbp per hoofd van de bevolking, 2009

Dirk-Jan Hoogerdijk en Helewise Hentzen

Bron: Eurostat