Veel Antilliaanse en Surinaamse tienermoeders

In 2009 werden 2 636 kinderen geboren bij een moeder die jonger was dan 20 jaar. Het Nederlands geboortecijfer voor tieners behoort daarmee tot de laagste ter wereld. Het aantal geboorten onder Antilliaanse en Surinaamse tieners in Nederland blijft echter hoog.

Gunstige internationale positie

Vorig jaar bedroeg het geboortecijfer voor tieners in Nederland 5,3 geboorten per duizend meisjes van 15-19 jaar. Dit cijfer is al enkele jaren vrijwel stabiel.

In Europa telt alleen Zwitserland minder tienermoeders dan Nederland. Het Nederlandse cijfer is veel lager dan dat van de Oost-Europese en Angelsaksische landen. In de VS is het geboortecijfer van tienermeisjes ongeveer acht keer zo hoog als in ons land. 

Aantal geboorten bij tienermoeders, 2008

Aantal geboorten bij tienermoeders, 2008

Grote verschillen tussen herkomstgroepen

In Nederland schommelt het geboortecijfer van autochtone tienermeisjes al lange tijd rond de 4 per duizend. Onder Turkse en Marokkaanse meisjes is het geboortecijfer de afgelopen tien jaar fors gedaald, tot het niveau van autochtone meisjes. Het geboortecijfer van Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse meisjes daarentegen blijft hoog.

Van de vier grote allochtone herkomstgroepen hebben Antilliaanse/Arubaanse meisjes het hoogste geboortecijfer, 29 geboorten per duizend meisjes. Relatief hoog is ook het geboortecijfer van meisjes van Kaapverdische herkomst (21 per duizend).

Aantal geboorten, naar herkomst

Aantal geboorten, naar herkomst

Veel Caribische tienermoeders

De opvallende daling van het geboortecijfer van Turkse en Marokkaanse meisjes deed zich voor in zowel de eerste als tweede generatie. Zo daalde in tien jaar tijd het geboortecijfer van eerste generatie Turkse meisjes van 74 naar 11 per duizend. In de tweede generatie daalde het cijfer van 11 naar 3 per duizend. Deze afname hangt vooral samen met een stijgende huwelijksleeftijd. Alleenstaand moederschap is onder Turkse en Marokkaanse meisjes uitzonderlijk.

Bij meisjes met een Caribische achtergrond is het geboortecijfer in beide generaties echter hoog gebleven en komt alleenstaand moederschap veel voor. Antilliaanse meisjes van de eerste generatie hadden in 2009 een van de hoogste geboortecijfers, met 39 per duizend. Alleen het cijfer voor eerste generatie Somalische meisjes was met 49 per duizend nog beduidend hoger.

Aantal geboorten, naar generatie, 2009

Aantal geboorten, naar generatie, 2009

Joop Garssen

Bron: StatLine, Geboorte; leeftijd moeder (exact)