Broeikasgasemissies

Broeikasgassen spelen een rol bij klimaatverandering Ze houden een deel van de warmte die op aarde terecht komt door zonnestraling vast. Door de toegenomen concentratie broeikasgassen wordt meer warmte vastgehouden en neemt de temperatuur van het aardoppervlak toe. Dit wordt het (versterkte) broeikaseffect genoemd. Het gaat hier om de drie belangrijkste broeikasgassen kooldioxide (CO2), methaan (CH4) en lachgas (N2O).

De bijdrage aan het broeikaseffect wordt uitgedrukt in broeikasgasequivalent (CO2-equivalent). Eén broeikasgasequivalent staat gelijk aan het effect dat de uitstoot van 1 kilogram kooldioxide (CO2) heeft. De uitstoot van 1 kg methaan staat gelijk aan 21 broeikasgasequivalenten en de uitstoot van 1 kg lachgas is gelijk aan 310 broeikasgasequivalenten.