Minder werknemers met een vast contract

In het derde kwartaal van 2010 telde Nederland 5,7 miljoen werknemers met een vast contract. Dat waren er 111 duizend ofwel 1,9 procent minder dan een jaar eerder. De daling was minder groot dan in de twee voorgaande kwartalen en is bijna geheel toe te schrijven aan minder werknemers met een voltijdse aanstelling. Het aantal deeltijders bleef vrijwel constant.

Aantal flexwerkers in de lift

Tot de werkzame beroepsbevolking in het derde kwartaal van 2010 behoorden 682 duizend werknemers met een flexibel contract. Dat was 7,6 procent meer dan een jaar eerder. Het gaat hierbij niet alleen om uitzendkrachten, maar ook om oproep- en invalkrachten. Het herstel van de economie is op de arbeidsmarkt het eerst zichtbaar bij flexwerkers. Dit was het tweede achtereenvolgende kwartaal dat het aantal flexwerkers toenam. Vanaf het derde kwartaal van 2008 tot en met het eerste kwartaal van 2010 daalde het aantal flexwerkers.

Werknemers in de beroepsbevolking naar positie in de werkkring

Werknemers in de beroepsbevolking naar positie in de werkkring

Minder werknemers dan een jaar geleden

Hoewel de totale werkzame beroepsbevolking sinds maart weer licht groeit, is het aantal werknemers in de werkzame beroepsbevolking in het derde kwartaal nog steeds lager dan een jaar geleden. De daling op jaarbasis is minder groot dan in de voorafgaande vier kwartalen. In het derde kwartaal van 2010 werkten 6,4 miljoen mensen ten minste twaalf uur per week in loondienst. Dat is 0,9 procent minder dan een jaar eerder. In het tweede kwartaal van 2010 was het nog 2 procent minder. Bij het intreden van de economische crisis eind 2008 lag het aantal werknemers aanvankelijk nog hoger dan een jaar ervoor. Pas vanaf het derde kwartaal van 2009 werd de jaarontwikkeling negatief.

Astrid Pleijers en Clemens Siermann

Bronnen: