Bedrijfsleven

De bedrijfsklassen exploitatie van en handel in onroerend goed (onder andere makelaars en verhuurders van huizen) en verhuur van roerende goederen (onder andere autoleasebedrijven en videotheken) zijn hierin niet meegenomen.