Nauwelijks groei aantal bijstanduitkeringen

  • 0,4 procent meer bijstandsuitkeringen in derde kwartaal 2010
  • Minder bijstandsuitkeringen verstrekt aan mannen
  • 33 duizend jongeren in de WIJ
  • Afgelopen twee jaar: grootste relatieve toename in Emmen en Almere

Eind derde kwartaal 2010 werden 301 duizend bijstandsuitkeringen aan personen tot 65 jaar verstrekt. Dat zijn er duizend meer dan een kwartaal eerder. Daarmee lijkt de groei van het aantal bijstandsuitkeringen nagenoeg tot stilstand gekomen. In het tweede kwartaal nam het aantal bijstandsuitkeringen nog met 8 duizend toe. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Het aantal bijstandsuitkeringen aan mannen is voor het eerst sinds het laatste kwartaal van 2008 afgenomen. Vooral jonge mannen profiteren van de  voorzichtig herstellende arbeidsmarkt. Het aantal bijstandsuitkeringen aan mannen tot 27 jaar is in het derde kwartaal gedaald met 6 procent. Het aantal uitkeringen aan vrouwen nam in het derde kwartaal nog toe met 1 procent. In de eerste twee kwartalen van 2010 was de toename echter nog 2,3 procent.

Sinds oktober 2008 is het aantal bijstandsuitkeringen in de gemeenten tot 100 duizend inwoners sterker gestegen dan in de grotere gemeenten. De stijging in de kleinere gemeenten was 19 procent, die in de grotere 11 procent.

In de gemeenten vanaf 100 duizend inwoners nam in twee jaar tijd het aantal uitkeringen naar verhouding het sterkst toe in Emmen en Almere, respectievelijk met 37 en 29 procent. Van de vier grootste gemeenten was de toename met 6 procent in Rotterdam het geringst. Gemiddeld in Nederland was de stijging 15 procent.

Op 1 juli 2010 zijn de jongeren in de leeftijd van 18 tot 27 jaar die nog onder de WWB vielen overgeheveld naar de Wet investeren in jongeren (WIJ). Eind september 2010 maakten 33 duizend jongeren gebruik van de inkomensvoorziening van de WIJ. Deze wet verplicht gemeenten om jongeren die zich melden voor een uitkering een werkleeraanbod te doen. Jongeren die het aanbod niet accepteren, ontvangen geen uitkering van de gemeente.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.