Achtergrondkenmerken

In dit onderzoek zijn de volgende verklarende achtergrondkenmerken meegenomen: geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, opleidingsrichting, handicap of chronische ziekte, huishoudenspositie, inkomen partner, arbeidsduur, beroepsniveau, beroepsrichting management, werkervaring (betaald werk vanaf 15e levensjaar), soort werknemer, contractvorm, leidinggevende functie, economische activiteit, grootteklasse bedrijf, winst van het bedrijf per werkzaam persoon, regio werkgemeente en het percentage vrouwelijke collega’s.