Zakelijke dienstverleners iets minder optimistisch

Het aantal ondernemers in de zakelijke dienstverlening dat verwacht dat de omzet in de komende drie maanden zal toenemen was in november ruimschoots groter dan het aantal dat een afname voorzag. Het saldo kwam uit op +29. Daarmee was het optimisme iets minder groot dan in de voorgaande twee maanden.

Ook over de toekomstige werkgelegenheid in hun branche waren de ondernemers minder optimistisch. Het aantal ondernemers dat een toename verwachtte was ongeveer even groot als het aantal dat een afname voorzag. In de voorgaande twee maanden waren de verwachtingen nog duidelijk positief.

In alle branches rekenden meer ondernemers op een toename van hun omzet dan op een krimp. De uitzendbranche is met een saldo van +70 het meest optimistisch. Het oordeel over het economisch klimaat is in deze branche eveneens zeer positief.

Bij de ontwikkelingen en verwachtingen in de zakelijke dienstverlening kunnen seizoeneffecten een rol spelen. Vanwege de beperkte lengte van de reeksen wordt hier nog niet voor gecorrigeerd.

Verwachte omzet zakelijke dienstverlening

Verwachte omzet zakelijke dienstverlening

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.