Consumptiebehoeften

Hier wordt een breed begrip van consumptie gehanteerd, namelijk alle finale bestedingscategorieën behalve de export: consumptie huishoudens, consumptie overheid, investeringen en mutaties in de voorraden.