Gestandaardiseerd huishoudensinkomen

Het gestandaardiseerd huishoudensinkomen is aan ieder lid van het desbetreffende huishouden toegekend. Vervolgens is is per gemeente telkens het gemiddelde per inwoner berekend.
Terug naar artikel