Industrie produceert 4 procent meer

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie lag in september 4 procent hoger dan in september 2009. Deze productietoename is kleiner dan die in voorgaande maanden. Hoewel de productie in 2010 elke maand groter was dan in de overeenkomende maand van 2009, lag deze nog altijd onder het niveau van 2008.

Met 27 procent was de productietoename het grootst in de transportmiddelenindustrie. De elektrotechnische en machine-industrie en de basismetaal- en metaalproductenindustrie leverden ook aanzienlijk meer productie dan in september 2009. In deze branches bedroeg de toename respectievelijk 18 en 13 procent. In de voedings- en genotmiddelenindustrie lag de productie slechts iets boven het niveau van september 2009, in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie 6 procent er onder.

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste gekeken worden naar voor seizoeneffecten gecorrigeerde cijfers. Omdat de seizoenvrije maandcijfers soms een wat grillig verloop vertonen, wordt hiervoor het tweemaandsgemiddelde ten opzichte van twee maanden eerder gebruikt. Na correctie voor werkdageffecten en seizoeninvloeden was de industriële productie in de periode augustus – september nagenoeg gelijk aan die van juni – juli.

Productie industrie

Productie industrie

Meer cijfers staan op de themapagina Industrie en energie.