Winstgevendheid zorginstellingen

De winstgevendheid kan op verschillende manieren worden bepaald. In dit artikel is de winstgevendheid berekend als het resultaat voor belastingen (de som van het bedrijfsresultaat, financieel resultaat en buitengewoon resultaat) gedeeld door de totale bedrijfsopbrengsten.