Diagnosebehandelcombinaties

In 2005 is een nieuwe financieringssystematiek op basis van Diagnosebehandelcombinaties (DBC’s) ingevoerd in de ziekenhuiszorg. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het DBC-A en DBC-B segment. Voor de geleverde diensten in het DBC-A segment gelden vaste tarieven, terwijl voor de diensten in het DBC-B segment de tarieven het resultaat zijn van onderhandelingen tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. In 2009 is de omvang van het DBC-B segment verder vergroot van circa 20 naar ruim 30 procent van de totale DBC-gefinancierde zorg. Tegelijk met de overheveling van de curatieve geestelijke gezondheidszorg uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)  naar de Zorgverzekeringswet (Zvw) in 2008 is in de geestelijke gezondheidszorg ook een nieuwe financieringssystematiek op basis van DBC’s ingevoerd.
Terug naar artikel